Přihláška člena České astronomické společnosti

Zveme vás do řad členů České astronomické společnosti - dobrovolného sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii,
amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti.

Česká astronomická společnost byla založena v Praze dne 8. prosince 1917.

 
Tučně zvýrazněné položky jsou povinné.
  
Titul před jménem:          Ulice a č.p.:          
Jméno:          Město:          
Příjmení:          PSČ (pouze čísla bez mezer):          
Titul za jménem:          Stát (zkratka):          
  
Datum narození (DD.MM.RRRR):          Telefon:          
E-mail:          WWW stránky:          
Povolání:          Poznámka nebo vzkaz:          
  
          Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.
         Osobní údaje zde uvedené budou sloužit pouze k vnitřní potřebě ČAS.
         Informace o použití osobních údajů jsou dostupné na www.astro.cz/gdpr.
 
Posláním České astronomické společnosti je podílet se na rozvoji astronomie a příbuzných věd.
Ve své činnosti respektuje zásady a metody vědecké práce.
Podle stanov musí být každý člen registrován v jedné a jen jedné kmenové pobočce nebo sekci podle své volby.
Může se však (jako hostující člen) účastnit činnosti ve více pobočkách a sekcích.
 
Volím si jako svou kmenovou pobočku nebo sekci:
 
Mám zájem být také členem poboček nebo sekcí:
 
 
 
          Jak se jmenuje dnešní den v týdnu:(Vyplňte česky; ochrana proti robotům.)
 
          Četl jsem stanovy ČAS a budu se jimi jako člen řídit.